Podmínky pro užívání služeb

personální agentury CD Company Logistics by CD Company s.r.o., IČO: 04525221, se sídlem Svitavy - Město, náměstí Míru 63/37, PSČ 568 02, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 35934.

Podmínky zaslání životopisu a/nebo poskytnutí osobních údajů společnosti CD Company Logistics by CD Company s.r.o., IČO: 04525221 (dále jen „Společnost“):

Rozsah a účel zpracování poskytnutých osobních údajů

Zasilatel životopisu a/nebo jiných osobních dat a/nebo informací souhlasí, aby Společnost zpracovávala pro zprostředkování zaměstnání veškeré osobní údaje, které jí zasilatel poskytne, a dále je uchovávala. Zasilatel dále souhlasí s poskytnutím těchto osobních údajů firmám, které nabízejí práci, v případě, že se stane on/ona sám/a vhodným kandidátem.

Doba, po kterou budou osobní údaje zpracovávány

Vaše osobní údaje budou zpracovávány, resp. uchovány v personální databázi pro případ dalšího zprostředkování zaměstnání až do odvolání Vašeho souhlasu s jejich zpracováním.

Odvolání souhlasu

Váš souhlas se zpracováním poskytnutých údajů je dobrovolný a můžete jej kdykoliv odvolat. Po odvolání Souhlasu budou Vaše osobní data z naší personální databáze bez zbytečného odkladu vymazána. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování vašich osobních údajů po dobu, co byl tento souhlas udělen.

Chci jít dělat řidiče do zahraničí. Co teď?

Kontaktujte nás! Není nic jednoduššího než nám napsat nebo zatelefonovat a další postup už proberete přímo s některým z našich pracovníků.

Kontaktovat